مقاله ای در مورد سوخت و مخازن نفت در زمین می باشد این مقاله از متن اصلی به همراه ترجمه  می باشد و مواد نفت خام را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد و ابزارالات لازم را در ان معرفی می نماید و مراحل تجزیه نفت و اسفالتین موجود در ان را مورد بررسی قرار می دهد و مدل ترمودینامیکی مخزن نفت خام