ارائه ناب ترین فایل

۳ مطلب با موضوع «حسابداری» ثبت شده است

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳ ق.ظ سجاد اصلانی
دانلود بیش از 200 نمونه سوال آزمون های استخدامی گوناگون (حدودا 5 هزار سوال و جواب)

دانلود بیش از 200 نمونه سوال آزمون های استخدامی گوناگون (حدودا 5 هزار سوال و جواب)

بیش از 5 هزار سوال و جواب دسته بندی شده و آماده برای مطالعه و آزمون پیش روی شما

دیگر لازم نیست دنبال سوالات و جوابهایش در سایت ها یا کتابخانه ها بگردید هر سوال و جوابی هر جا باشد ما همه را یکجا برایتان جمع آوری کرده ایم !!!!!!!! مناسب برای آزمون استخدامی دولتی و آزاد

برای تمامی مقاطع استخدام میتوان به جرئت اعلام کرد که این مجموعه شامل تمامی سوالات استخدامی در 10 سال اخیر تا الان میباشد که توسط ما جمع آوری شده است تمامی سوالات و جواب : معارف – سیاسی – دینی – تاریخی – احکام – اطلاعات – بانکی – کامپیوتر - خارجه – ریاضی – حسابداری – پزشکی – مصاحبه ای – و ...۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد اصلانی
پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷ ق.ظ سجاد اصلانی
نمونه سوالات کلی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( 73 نمونه سوال )

نمونه سوالات کلی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( 73 نمونه سوال )

نمونه سوال زبان تخصصی ۱     

نمونه سوال اصول حسابداری ۱      

نمونه سوال اصول حسابداری ۱    1214004- 1214002_1214017_1214066_1214092_1218061-1214017

نمونه سوال اصول حسابداری ۲      1214045

نمونه سوال اقتصاد خرد     1218004_1221005_1221011_1221026_1221036

نمونه سوال اقتصاد خرد    1221036

نمونه سوال اقتصاد کلان    1221032

نمونه سوال اقتصاد کلان   1221032-1221027-1221012-1221003- 1221006

نمونه سوال آمار و احتمالات     1117089

نمونه سوال آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1         1117214-  1111011_1117009_1117086_1117089_1218002-

نمونه سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱      1111011_1117009_1117086_1117089_1218002

نمونه سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲       1117010

نمونه سوال پول و ارز و بانکداری     1214071

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم   1218033

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم    1218257

نمونه سوال تحقیق در عملیات   1115158-1214046-1218009-1218065-1218028-1218119-1218268-1234002

نمونه سوال تحقیق در عملیات ۱         1218028

نمونه سوال تحقیق در عملیات ۲     1218031_1218066_1218120

نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی    1218040

نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی    1221028

نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   1221007

نمونه سوال جامعه شناسی سازمانها  1222031- 1222064

نمونه سوال حسابداری دولتی    1214007_1214032- 1218260

نمونه سوال حسابداری دولتی  1218260

نمونه سوال اصول حسابداری ۳     1214019-1214076

نمونه سوال حسابداری صنعتی   1214012_1214021_1214038_1214069

نمونه سوال حسابرسی    1214027_1214073_1214077

نمونه سوال حقوق اداری  1223031- 1223006

نمونه سوال حقوق اساسی      1223005

نمونه سوال روابط کار در سازمان     1218039

نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت    1218029

نمونه سوال ریاضیات پایه    1111497

نمونه سوال مدیریت منابع انسانی   1218034_1218075_1218108_1218134_1218265_1218387_1235002

نمونه سوال مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی   1218037-1234004

نمونه سوال مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها   1234004-1218037

نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی    1218123

نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی    1218010_1218032_1218067_1218123_1218357

نمونه سوال مدیریت توسعه   1218038-1218176

نمونه سوال مدیریت تعاونیها   1222065

نمونه سوال مدیریت تطبیقی   1218044

نمونه سوال مدیریت تحول سازمانی    1218042

نمونه سوال مبانی و اصول سازمان و مدیریت   1221033

نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی ۲    1218030

نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی ۱   1218027

نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی    1218463

نمونه سوال مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن     1218378_1235044-1218025

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت    1218026

نمونه سوال مبانی روش تحقیق    1221035

نمونه سوال مباحث ویژه در مدیریت دولتی    1218043

نمونه سوال مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت     1218090_1221008_1221034

نمونه سوال مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)     1221034

نمونه سوال کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت   1115009_1115217-1115007

نمونه سوال کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت    1218259

نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت    1115270

نمونه سوال فراگرد تنظیم و کنترل بودجه    1214006-1214065

نمونه سوال سیستمهای اطلاعاتی مدیریت    1218035

نمونه سوال سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت    1218566

نمونه سوال سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری     1234008

نمونه سوال سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری     1218036_1234008

نمونه سوال سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها           1218041

نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت    1212174

نمونه سوال زبان تخصصی ۴          1212025_1218261

نمونه سوال زبان تخصصی ۳     1212024_1212035_1212037_1234032

نمونه سوال زبان تخصصی ۳        1218261

نمونه سوال زبان تخصصی ۲    1212023-1212168-1234032

نمونه سوال زبان تخصصی ۱     1212022_1212033_1212166

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲      1111006

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱      1111005

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت       1111496

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲      1111015

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱     1111014

نمونه سوال روانشناسی سیاسی    1217091

نمونه سوال احکام کسب و کار    1218547-

۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد اصلانی
پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴ ق.ظ سجاد اصلانی
نمونه سوالات کلی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور ( 53 نمونه سوال )

نمونه سوالات کلی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور ( 53 نمونه سوال )


 

 

نمونه سوال اصول حسابداری ۱ (جهانگردی)    1214002

نمونه سوال اصول حسابداری ۲ (جهانگردی)    1214003

نمونه سوال اصول علم اقتصاد ۱ (خرد - جهانگردی)    1218004

نمونه سوال اصول علم اقتصاد ۲ (کلان - جهانگردی)    1221003

نمونه سوال اقتصاد جهانگردی     1221004

نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط      1218264

نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط   1218020_1218264

نمونه سوال آداب سفر در اسلام    1218013

نمونه سوال آشنایی با سازمان های دولتی ایران   1218014

نمونه سوال آشنایی با موزه های ایران   1218018

نمونه سوال آشنایی با موزه های جهانگردی   1239016

نمونه سوال آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی   1218002

نمونه سوال باستان شناسی ایران    1229003

نمونه سوال برنامه ریزی توسعه جهانگردی   1218017--1239005

نمونه سوال برنامه ریزی توسعه جهانگردی   1239005

نمونه سوال برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی   1218021

نمونه سوال پژوهش عملیاتی در جهانگردی    1218009

نمونه سوال تاریخ فرهنگ ایران ۱    1229001

نمونه سوال تاریخ فرهنگ ایران ۲       1229002

نمونه سوال تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران    1239015

نمونه سوال تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران   1218022

نمونه سوال جغرافیای جهانگردی ایران    1216126

نمونه سوال جغرافیای جهانگردی عمومی   1216125

نمونه سوال رفتار سازمانی   1218010

نمونه سوال روانشناسی عمومی (مدیریت جهانگردی)   1217004

نمونه سوال ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی   1111004

نمونه سوال زبان انگلیسی ۱      1225001

نمونه سوال زبان انگلیسی ۱     1239017

نمونه سوال زبان انگلیسی ۲      1225002

نمونه سوال زبان انگلیسی ۲     1212015

نمونه سوال زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی    1212012

نمونه سوال زبان دوم ۱      1212016

نمونه سوال زبان دوم ۱     1212008

نمونه سوال زبان دوم ۲     1212009

نمونه سوال زبان دوم ۲    1218262

نمونه سوال شناخت روحیات ملل    1218008

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۲    1226002

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۱     1226001

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه    1239013

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه    1218012

نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی     1218023

نمونه سوال مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی    1218015

نمونه سوال مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی    1115004

نمونه سوال مبانی مردم شناسی (جهانگردی)     1222005-1218003

نمونه سوال مبانی جامعه شناسی جهانگردی    1227001

نمونه سوال گذراندن اوقات فراغت     1218005

نمونه سوال قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی    1218019

نمونه سوال فن راهنمایی    1218263-1218016

نمونه سوال فن راهنمایی    1218263

نمونه سوال فرهنگ عامه   1239001-1218011

نمونه سوال شناخت صنعت جهانگردی    1218001

نمونه سوال شناخت صنایع دستی ایران   1226003

نمونه سوال شناخت صنایع دستی ایران     1226003

 

۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد اصلانی