دانلود پاورپوینت کشاورزی پایدار

 

100 اسلاید

کشاورزی پاییدار نوعی از کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده و کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است