یک سری سوال آزمون ادواری سازمان فنی و حرفه ای  از رشته مکانیک خودرو با مشخصات زیر :

حرفه:تعمیر کار اتو مبیل های سواری بنزینی درجه 2

کد استاندارد: 3/ 2/ 23/ 43-8 

تعداد سوالات: 40 

تاریخ آزمون: 16 / آبان / 1393