نمونه سوال آزمون حرفه تعمیر کار پکیج شوفاژ گازی - آزمون ادواری سازمان فنی و حرفه ای  کشور

 

 این آزمون مربوط به سازمان فنی و حرفه ای کشور با مشخصات زیر است:

  • حرفه: تعمیر کار پکیج شوفاژ گازی
  • کد استاندارد: 71/12/1/2- 8 
  • تاریخ آزمون:  اردیبهشت 1393
  • تعداد سوال : 40 سوال