سیستم جرقه در اتومبیل های بنزینی شامل قطعات زیر می باشد :

  • باطری
  • کوئیل
  • دلکو ( 1- چکش برق 2- پلاتین  3- فیوز دلکو   4- درب دلکو  5- وایرها )
  • سوییچ
  • شمع