الگوریتم و فلوچارت که در واقع مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان می کنند، می توانند در حل بسیار ی از مسائل با مراحل زیاد در دروسی مانند فولاد و بتن بسیار کارامد باشند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این آموزش بسیار خوب با زبانی ساده و قابل فهم را در سازه آنلاین قرار دهیم تا بتوانید مراحل حل مسائل درسی را با استفاده از الگوریتم و فلوچارت به خوبی جمع بندی کرده و از وقت خود به ویژه در امتحانات حداکثر استفاده را نمایید. با ما همراه باشید.