مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی : انگیزه های مدیران اجرایی (مدیران موظف) و سیاست تقسیم سود

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید. همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط نرم افزار حسابدرای بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری" کلیک نمایید

 

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی با ترجمه فارسی، "انگیزه های مدیران اجرایی (مدیران موظف) و سیاست تقسیم سود سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما تاثیر انگیزه های مدیران اجرایی (مدیران موظف)، به عنوان مثال مالکیت اختیار خرید سهام، دلتای اختیار خرید سهام و حساسیت عملکرد پرداخت مبتنی بر سهام بر روی سیاست تقسیم سود شرکت ها را در خصوص 1650 شرکت عمومی لیست شده از انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا در سال های 2002-2009 بررسی نمودیم. نتایج ما نشان داد که مالکیت اختیار خرید سهام مدیر اجرایی (مدیران موظف) و دلتای اختیار خرید با سطح پائین تقسیم سود سهام در نمونه های تحقیق شرکت های اروپایی در ارتباط هستند. همچنین هیچ گونه امنیت سود سهام نیز برای اختیار خرید سهام مدیر اجرایی مشاهده ننمودیم. نتایج نشان داد که چنین رابطه ای بوسیله اختیار خرید سهام اجرایی و پولی ایجاد می شود. بعلاوه، مشاهده نمودیم که مالکیت اختیار خرید سهام مدیر اجرایی و دلتای اختیار خرید دارای تاثیر منفی بر روی پرداخت کل می باشد که نشان می دهد مدیر اجرایی بازخرید سهام را با سود سهام  جایگزین نمی کند. بعلاوه، نسبت بازخرید سهام به پرداخت کل با افزایش دلتای اختیار خرید و مالکیت اختیار خرید سهام مدیر اجرایی بیشتر می شود. در نهایت، نتایج ما نشان داد که مالکیت سهام و حساسیت عملکرد پرداخت مبتنی بر سهام مدیر اجرایی تضاد های نمایندگی را از طریق افزایش سطح پرداخت کل، کاهش می دهند.

در این بحث فقط خود مقاله بیس ارائه شده است برای دانلود مقاله به همراه ترجمه فارسی مقاله به لینک "دانلود مقاله به همراه ترجمه فارسی مقاله انگیزه های مدیران اجرایی (مدیران موظف) و سیاست تقسیم سود" مراجعه نمایید.

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید. همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط نرم افزار حسابدرای بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری" کلیک نمایید