این کتاب مفید و خواندنی توسط فروشگاه همه چیز دانلود ا طراحی و گرداوری شده و نمونه آن در هیچ سایتی موجود نمی باشد .

در این کتاب بیشتر در مورد بی خوابی در موقع امتحانات و روش های موثر در این امر و ... بحث شده و کتابی کامل می باشد . 

 

این کتاب در یازده  صفحه توضیح داده شده است ، امیدوارم آن را خریداری و دانلود نمایید