فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 155 اسلاید

دستگاه عصبی :

•سیستم عصبی یکی از سیستم های تنظیمی است که اطلاعات را از داخل یا خارج بدن دریافت می کند و آنها را پردازش کرده و ایمپالسهایی برای کنترل اعمال مختلف بدن ارسال می کند.
 
 
نورون :
•تارهای عصبی از نظر سرعت هدایت پیام عصبی به شکل زیر تقسیم بندی می شوند؛
•تارهای نوع A: رشته قطور و میلین دار با سرعت زیاد هستند. رشته سوماتیک
•تارهای نوع B: رشته های نازک و میلین دار هستند. پیش عقده ای سمپاتیکی
•تارهای نوع C: رشته های نازک بدون میلین با سرعت کند هستند.
 
تعریف واژه :
•پریکاریون: جسم سلولی نورونها را پریکاریون می گویند. اگر جسم سلولی در سیستم عصبی مرکزی باشد آنرا هسته و اگر خارج از آن باشد بنام گانگلیون می نامیم.
•آکسون و دندریت: زوائد کوتاه و و منشعب بعنوان دندریت شناخته شده و از نظر علمی آوران هستند و زوائد بلند آکسون می باشند و  از نظر عملکردی وابران هستند.
•سیناپس: ارتباط بین دو نورون و یا یک نورون را با عضله سیناپس میگویند سیناپسها بصورت تحریکی یا مهاری عمل می کنند.
•گانگلیون: تجمع جسم سلولی نورونها را عقده یا گانگلیون می گویند که معمولا در خارج از CNS وجود دارد به استثنای هسته های قاعده ای.
تصویری از محیط پاورپوینت
 

متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید