دسته بندی : PowerPoint
نوع فایل .ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید : 61 اسلاید

بخشی از متن:

بیماریهای ناشی از کار :
بیماریهایی که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک ، بیولوژیکی در محیط کار بوجود می آیند.

به عبارت دیگر :
بیماریهای ناشی از کار به علت اشتغال به یک کار و تحت شرایط موجود در آن بوجود می آیند و رابطه اتیولوژیک خاص محیط کار با بیماری کاملاً مشخص است.

مدت مسئولیت در بیماری های ناشی از کار ؟
مدت مسئولیت مدتی است که اگر کارگر بعد از قطع تماس با عاملبیماریزا در ظرف آن مدت علائم بیماریزا نشان داد بیماری او بازناشی از کار شناخته می شود

منشاء بیماریهای مرتبط با کار چند عاملی است .
بیماریهایی هستند که ممکن است به طور نسبی تحت تأثیر شرایط زیان آور کار بوجود آیند، ولی ضرورتی ندارد که در هر مورد از این بیماریها یک عامل خطر مشخص وجود داشته باشد
بیماریهای مرتبط با کاری که شایسته توجه خاص هستند :
اختلالات روان تنی و رفتاری
پرفشاری خون
بیماریهای عروق کرونر
زخمهای پپتیک
بیماریهای تنفسی مزمن غیر اختصاصی
اختلالات حرکتی